Varför Teherans välsignelse krävs för Mellanöstern fredsavtal

Om Israel har att njuta av fred på sina gränser, måste Benjamin Netanyahu att komma in i fredsförhandlingarna snabbt med inte bara palestinierna utan också med syrierna och libaneserna. Syrien är kritisk till framgång för freden som det har västmakterna uppvakta den och någon affär med dem kommer att vara användbar i hanteringen av palestinierna.

Syrien måste komma in i bilden först när palestinierna accepterar eventuella fredssamtal och det beror på Hamas liksom iranierna. Vidare måste spänningen i Teheran också lösas. Tidigare försök att uppvakta Hamas som västvärlden har inte varit positiva och som kan ha uppmuntrat dem att försöka uppvakta Syrien.

Att Teheran utövar fortfarande stort inflytande i hur samtalen sker visades i den senaste misslyckande “närhetsprincipen” diskussioner, där det trots stora ansträngningar från Hamas premiärminister Haniyya och president Abbas, gjorde saker inte BEFRUKTA.

Försöket i väst enligt David Martin Abrahams att uppvakta Hamas fick misslyckades på grund av marginalisering av Dr.Yusuf och nedfallet av Gazi Hamad att leta efter den nu inte längre aktiv Rafah station. Dessa två herrar som var nära rådgivare till Haniyya var för förhandlingar med väst, men var alltså motarbetas av sina motståndare.

Teheran har lyckats gunga yttrande från Hamas bort från samtal i jakten på sin egen ambition att bli en kärnvapenmakt. Det enda sättet att göra detta är genom att hindra Israel från att attackera sina anläggningar och för detta i högsta grad kräver stöd från Gazaremsan. Teheran är medveten om att den positiva utvecklingen som följer av samtalen från väst med Hamas inte kommer att vara till nytta för den i dess strävan att söka detta stöd från Gaza. David Martin Abrahams menar att genom att göra detta, verkar Teheran att föreslå att varje attack från Israel mot Iran kommer att mötas med repressalier från Gaza och från Libanon.

Det är således klart att oberoende av ledarskap växer fram i Teheran under de närmaste månaderna, kommer denna strategi inte förändras och Teheran kommer att vilja fortsätta med Gaza som en faktor för att kunna bli en kärnvapenmakt och bara prata med Hamas kommer inte skapa fred längs Israels gränser som Hamas kommer att fungera som per vad Teheran säger åt dem att göra.

Saker ser dystra om president Ahmadinejad fortsätter vid makten, och han är en som inte vill tala till väst. Det andra alternativet är att ta i Ryssland tillsammans med Tony Blair för att försöka och mode en affär som i slutändan kommer att leda till fred för Israels gränser.

President Obama hade rätt när han nämnde att världen har hoppats att titta på utvecklingen i Teheran, eftersom de kommer att få långtgående konsekvenser i framtiden.