varför företag bör använda business intelligence för telefon utvärdering

Ett av de största hindren i organisationer är kommunikation. Anledningen bakom detta är tillgången till korrekt information som sprids på rätt plats till rätt person, vilket är allt som det tar för en effektiv lösning av frågor. Men, å andra sidan, med de tekniska framstegen av idag, är arbetskraften blir kollektivt mobil. Mobiltelefoni har ytterligare ljus till denna del av förvaltningen, eftersom en person kan kontakta co-anställda och kollegor vid varje given tidpunkt. Företagen behöver mycket hjälp av Business Intelligence för telefon utvärdering för att bättre bedöma effektiviteten i de system som är involverade i de mobiltelefoner som de använder med lätthet. Corporate mobila anslutningar är ett sätt att lossa organisationens kommunikation aspekt. När det gäller företagens telefoner, det finns flera planer tillgängliga som drivs av tjänsteleverantörer.

Mobiltelefon nyckeltal för brukarorganisationer är enkelt konfigureras enligt de identifierade fyra parametrar: kostnadsbesparingar, modifieringar, drift och kontroll, och sist men inte minst, som en metod för att spåra anställda.

Den kostnadsbesparingar synpunkt illustrerar nivån på sparandet som förvärvats av företag med hjälp av corporate utfärdade mobilnät. Den innehåller resultatindikatorer, såsom den procentuella dopp i interna telefon kostnader, den procentuella dopp i externa eller avlägsen telefon kostnader, andelen i bulk inköp av anslutningar mobiltelefon, och den procentuella minskningen i nätverk via internet per anställd kostnad.

Modifieringen ställningstagande tar hänsyn till vissa resultatindikatorer, liksom graden av anpassning av företagens utfärdade mobilnät system, den procentuella ökningen av rabatter för företagens anställda mobila system, antal mervärdestjänster gynnats funktioner, och ökningen av billigare trafikplaner erbjuds.

Att driva och styra ställningstagande talar om flera resultatindikatorer också, liksom förbättringen i anslutning nivån bland liknande mobilnät, nivån på personal optimering, mobil användning kontroll nivå, och den politik utgifter och tillräckliga säkerhetsnivåer.

Spårningen av anställdas synvinkel illustrerar effektiviteten av det mobila nätet för att öka spårning av anställda. Den innehåller följande resultatindikatorer: den förbättring anställd spårning, ökad medarbetarnas effektivitet, omfattningen av arbetstagarnas samordning, och ökningen i de anställdas säkerhet.

På grund av ökningen och förbättra flödet av information om att en viss organisation erfar på grund av installation av särskilda mobila nät, skulle chanserna för ett företag att skörda extra vinster ökar sedan på grund av den betydande minskningen av medfört kostnader.

Genom att införa sådana skräddarsydda mobila anslutningar till organisationer, har man mer tid att ta hand om de utmaningar när det kommer till kontroll av mobiltelefon kostnader. Sammanfattningsvis, genom att förstå dessa handhållna enheter delas ut till anställda, kommer business intelligence för telefon utvärdering samordnas bättre och genomföras, och korrekt samverkan kan uppnås. Fördelarna med denna kostnadseffektiva strategi – men dra maximal nytta – kräver användning av ett styrkort för att hålla koll på de processer redovisas som inträffar under hela uppgiften. Och som alltid, är styrkortet det perfekta verktyget för att hantera ett sådant ansvar.