utmaningen att ha partners i din dollar store företag

Öppna ett företag dollar store kan säkert vara en utmaning. Det finns så många konkreta åtgärder som måste vidtas. Varje steg bygger på det föregående åtgärd, så en felsteg och dina riktade invigningen datum kan vara bara en dröm om vad som kunde ha varit. Men de flesta företagare tycker att de kan och smidigt uppnår sina riktade invigningen datum. Men vad om situationer där inblandade parter? Hur hanterar du lyckas inte bara med alla uppgifter för att öppna din butik, men också få godkännande från din partner? I denna artikel kommer jag presentera utmaningen av att ha partners i din dollar store företag.

Om det finns partners öppna ett företag dollar store är det viktigt att aldrig göra antaganden om vad som är och inte är korrekt. Förutsätt inte att du vet vad din partner tänker eller vad din partner kommer att göra i en viss situation. Det är viktigt att diskutera de viktigaste aspekterna av din verksamhet innan du accepterar att bli partners. Skriv ner dina slutsatser och avtal. Sedan hålla varandra ansvariga för att prestera ditt avtal. Även om du inte kan hantera alla tänkbara situationer i förväg, kan du göra kör ditt företag mycket smidigare genom att komma överens om hur man ska hantera de olika situationer som du identifierar.

Det kan vara mycket skadligt för din dollar store företag om du tillåter problem och frågor att sitta och stillas. Partners måste kunna ta upp viktiga frågor och funderingar till varandra. Partners måste vara bekväm med att prata om kopplar. Tillsammans du måste kunna kompromissa och komma överens när oro uppstår. Med dessa öppna diskussioner kan ha en mycket kraftfull positiv inverkan på ditt partnerskap och ditt företags resultat.

Det är viktigt att diskutera, komma överens och sedan upprätta särskilda verksamhetsmål med åtgärder för att uppnå dessa mål. Genom att diskutera dina mål och komma till en fast överenskommelse upfront du också uppnå en viss nivå av buy-in och engagemang för dessa mål. Men det slutar inte där. Gå vidare och komma överens om konkreta åtgärder kommer du att vidta för att flytta ditt företag framåt för att uppnå dessa överenskomna mål. Håll sedan själva ansvariga inför dessa nivåer av prestanda.

Om du öppnar ett företag dollar store med en partner ska du investera tid och energi för att komma till överenskommelser om hur beslut fattas, hur verksamheten kommer att fungera på en daglig basis och de prestanda du förväntar dig. Överväg att ta in en expert för att underlätta dina första möten så att du kan fokusera på att uppnå önskade resultat snarare än på de processer som du använder under mötet. Framför allt, uppnå enighet om hur du kommer att hålla kommunikationskanalerna öppna. Tillsammans partners kan nå framgång när du öppnar och driva en dollar store.

Till din dollar store framgång!