styra ett företag eller hantera en verksamhet

Tillväxten av ett företag kräver människor att arbeta på och inte bara i verksamheten. Det är en mycket liten mängd av direktörer som faktiskt förstår vad de är tänkta att göra när de är en regissör.

De måste förstå sina uppgifter och sitt ansvar för verksamheten att vara effektiv
Det finns en skola som anser att verksamheten bör köra styrelseledamöterna och inte tvärtom.

En effektiv verksamhet kräver personer som arbetar i verksamheten inte bara på det.

De flesta små företag fungerar inte – rätt och slätt. Över åttio procent av små företag misslyckas inom de första tre åren.

De flesta småföretag drivs av ägare som driver företaget som bär alla kännetecken av offren. De kommer att klaga omkostnader, personal, etc. och deras företag kommer aldrig att nå sin potential eftersom de alltid arbetar i verksamheten och inte på det.

Nyckeln till att undvika denna situation är det erkännande som ett företag behöver för att köras och hanteras-saker måste planeras och utformas, de bara inte hända.

Det är viktigt för människor att spendera mer tid på att arbeta på verksamheten och inte i branschen. Detta är den magiska formeln för att du kan driva verksamheten och inte har den verksamhet som bedrivs dig.

Så frågan väcker så bör man vara en styrelseledamot eller chef?

Många småföretag regissörer ges titeln som en självklarhet eller därför att de råkar sitta i rummet vid den tidpunkt då bolaget bildas.

Hur många styrelseledamöter eller styrelsesuppleanter vet egentligen skillnaden mellan att hantera och styra?

Den typiska svaret är klagomål om styrelsen och ansvaret för verksamheten, aktieoptioner och så vidare. Det är nästan som om många människor lägger in i dessa roller var tänkta att veta jobbet genom instinkt gång ges rollen.

Summan av kardemumman är att det finns inga manuella och många människor gör upp det som de går tillsammans.

För att definiera ytterligare, förvaltare letar efter dagliga angelägenheter och förhärligade handledare.

Direktörer, å andra sidan, är ansvarig för alla aspekter av verksamheten och dess framtida inriktning.

Roll i styrelsen är grundläggande för tillväxten av verksamheten.

Under de senaste åren har styrelsens uppgifter förtydligats, med de fyra huvudområden i styrelsen är:

Strategisk tänkte

Utformningen av politiken

Verkställande chefer

ansvarighet

Det finns vissa dilemman uppstår från de fyra rollerna, dock.

De färdigheter att flytta verksamheten framåt och samtidigt hålla den under kontroll måste påvisas.

Styrelsen måste vara uppmärksamma på de kortsiktiga trycket samtidigt hålls informerad om de bredare trender och konkurrens externt.

Styrelsen måste behålla en objektiv synvinkel och stå tillbaka från dag till dag kör och samtidigt bibehålla en tillräcklig kunskap om vad som pågår.

Kommersiella behov av verksamheten måste balanseras med behovet av att agera ansvarsfullt för att gentemot de anställda, affärspartners och allmänna samhället.

Utan tydliga ledarskap, fokus, vision och mission verksamheten kommer att drabbas hårt.

En av de stora utmaningarna för den växande verksamheten är att tillsätta och driva en effektiv styrelse som leder verksamheten – arbetar med och inte i den verksamheten.