säkerhetsprogrammet förvaltning

Det sätt på vilket säkerhetsinsatser interagera genom sömlösa och integrerade strategier i organisationer vinner strategisk betydelse inom både nationella och multinationella företag.

Omvandlingen säkerhetssektorn kompetensen hos våra konsulter utrustar SSSI att genomföra omvärldsanalys som hjälper företag att utveckla strategier, strukturer och system som bäst passar deras omvärld.

Dessa studier främja goda styrelseformer byggas genom legitimitet och ansvarsskyldighet som säkerställer organisationer verksamma inom lagstiftningens krav, politik och internationella minimistandarder.

Tekniska och operativa affärsfunktioner kan inte uppfyllas på ett effektivt sätt utan stöd av strategiska företagstjänster. SSSI har en rad system och erfarna medarbetare som kan erbjuda anpassade insatser för att uppfylla de unika kraven hos varje kund, inklusive:

Ett. tillämpad forskning
2. land och sektor analys
Tre. konceptutveckling
4. projektering
Fem. projektledning
6. övervakning och utvärdering
7. upphandling av tekniskt bistånd och service
8. omvärldsanalys
9. stärka styrning och standarder ramar
10. Business Process Re-engineering
11. förändringsledning
12. strategisk planering
13. human resource management
14. personalutveckling
15. affärsplanering, budgetprocesser
16. performance management system för datainsamling
17. Direktionens och utvecklingsprogram
18. korruption förebyggande strategier