PMP-certifiering-stöd för projektledare

Varje år finns det otaliga projekt som drabbade botten av skäl som inte är nya men ofta är resultatet av gamla misstag få upprepas. Det finns ett talesätt “Om du misslyckas med att planera, planerar du att misslyckas?” Och detta bara passar för alla misslyckade projekten. Som en följd oftast projektledare måste bära bördan på sina huvuden av alla misslyckade projekt. Även ett projekt Chefen är oftast ansvarig för framgång eller misslyckande av projektet, men det är inte möjligt utan rätt stöd från teamet och även ledningen.

Som det fulla ansvaret för projektet ligger på en projektledare, spelar projektplanen en viktig del i vägen för ett framgångsrikt projekt. Ofta en enda fråga diskuteras så vad är det som en projektledare bör ha för att bli framgångsrik. Det låter som om ett visst recept ombeds men som sådan finns det ingen. Det är kombinationen av vissa ingredienser erfarenhet är viktig men formell utbildning och PMP certifiering har börjat vinna terräng. PMP-certifiering har vuxit fram som ett stöd för projektledare proffs utlåning dem med extra kraft. I själva verket är det att hitta rätt balans mellan projekt erfarenhet, projektverktyg och projektledning utbildning.

En projektledare bär oftast flera hattar, som han regelbundet blandar för att hantera projektet. När projekten blir större, kräver det en ledare som inte bara styr projektets uppgifter, utan också driver hans team eftersom det är det stöd och insatser av hela laget unisont att lyckas i slutet av dagen. Utbildning och certifiering utan anledning har blivit populär och dessutom en väsentlig eftersom det förbereder yrkesverksamma att lära sig att ta upp projektets utmaningar. PMP-certifiering från PMI, är USA ett sådant välrenommerade certifiering och ett ökande antal yrkesverksamma har dragit nytta av det.

Visserligen certifieringar och utbildningar är mått på ens kompetens är ett faktum och mest av allt en synlig och konkret åtgärd. Att vara en PMP certifierade visar att de professionella har uppfyllt vissa krav och kan anförtros med särskilda färdigheter och kunskaper. Att uppnå en certifiering kräver projekt utövare att genomgå rigorösa utbildningar och gå för särskild Projektledning utbildning. I Indien är AstroWix ett namn att räkna för projektledning utbildning. Det är den registrerade utbildningsanordnaren av Project Management Institute, USA och har i över ett decennium att utbilda PMP certifiering över större indiska städer.