logiken bakom kredit styrkort

Credit styrkort har länge varit viktiga verktyg som används av banker, utlåning och andra finansiella institutioner. Det finns många skäl till varför krediten styrkort betraktas ett mycket viktigt verktyg. En av anledningarna är att kredit styrkort faktiskt fungerar som en kvantitativ modell som syftar till att ge mätningar av sannolikheten för att en viss klient kan uppvisa ett särskilt definierat beteende avseende sin nuvarande kreditvärdighet med en viss långivare. Enklare uttryckt, innehåller kredit styrkort kvantifierbara aspekter som gör det lättare att mäta sannolikheten för en låntagare beter sig på ett visst sätt, om hans skuld till en långivare.

Grunden för credit scoring är egentligen ganska enkel. Det är faktiskt härstammar från en databas som har utvecklats för att övervaka observationer av beteendemönster från tidigare kunder som har tillgripit betalningsförsummelser. Betalningsförsummelser är bara om det värsta scenariot en finansiell institution kan uppleva med någon av sina kunder. Detta beror på att när en klient defaults sitt lån, innebär det att kunden har förklarat finansiell oförmåga att betala av lånet. De sannolikheter sedan skalas till respektive kredit poäng. Den kredit värdering blir då ett rankingsystem för kunder med risk rikta sin ordning eller sekvens. På så sätt, endast kredit värdering, vilket är figurativa motsvarighet sannolikheten för betalningsinställelse, skulle exponeras, och inte standard sannolikhet själv. Sedan starten av kredit styrkort, har den använts av många banker och finansinstitut över hela världen.

Gradvis har dock kredit styrkort ersatts av en viss metod som faktiskt har flera namn. Dessa namn är logistisk regression, reducerad form modellerna kredit, och hazard rate modellering. De nyare modellerna har flera nya funktioner som skiljer dem från kredit styrkort. Till att börja med, de nyare modellerna kommer med själva databasen, som innehåller den senaste och historiska observationer av kredit beteendemönster. En annan viktig funktion för att ta del av är de moderna modellerna förmåga att bearbeta beräkningen av det ekonomiska värdet av lånet. Allt som behövs för beräkningen är den risknivå, tas från kredit synvinkel. Du måste komma ihåg att databasen beaktar varje möjlig observation, oavsett standard eller icke-standard naturen. Detta gör det lättare att erkänna resultaten av så kallade makroekonomiska aspekter, inklusive räntor, auto, aktiekurser och mycket mer.

Credit styrkort presentera en mer direkt och exakt inställning till bedömningen av ett företags kreditrisk. Allt du behöver göra är att tillhandahålla den senaste redovisning av ditt företag och då kan du beräkna de olika finansiella nyckeltal. Faktorer som ingår i beräkningen av dessa förhållanden är nuvarande förhållandet, vinsten före skatt eller nettovinst ränta, långsiktigt eller utväxling borgenärer, kundfordringar, räntetäckningsgrad och stock tur.

Sammanfattningsvis, kredit styrkort är verkligen mycket viktigt för att säkerställa tillväxt och välstånd för finansinstitut, för att inte nämna den ekonomiska säkerheten för företaget som helhet. Med tanke på dessa mycket viktiga roller att spela, är det då ganska uppenbart hur bankerna bör investera i genomförandet av sådana verktyg.