kärnan i marknadsföring och varumärkesbyggande roi

I nära anslutning till marknadsföring, är varumärket ROI eller avkastning på investeringen mätningen på huruvida varumärket av en produkt genererar intäkter för verksamheten. Inte riktigt intäkter per se, men det ser till att namnet på produkten har inverkan på hur väl produkten är känd och hur människor ansluter namnet med något annat.

Marknadsföringsstrategier av dagens användning branding som ett viktigt fokus i att införa ett nytt koncept eller innovation på befintliga produkter som har flera tävlingar över hela världen. Enkelt uttryckt, bör ett varumärke påverkar hur kunder och konsumenter fatta beslut om vad man ska köpa. Trots priset, kan ett varumärke flytta verksamheten framåt om namnet förknippas med bra saker som konsumenterna söker. Det kan ha något att göra med produktens kvalitet, trovärdighet för produkten och företaget, och besittningsrätt av företag i branschen. Många företag har etablerat sina varumärken för att vara närvarande på marknaden i många år att det är till synes omöjligt för dem att byta namn. Varumärket är redan en del av popkulturen, och kan även vara substituerad som ett namn för den vanliga namnet på produkten. Detta händer normalt om varumärket är det första i sitt slag i branschen eller, säg, är det en maskin som först släpptes under varumärket.

Business anläggningar investerar i varumärket marknadsföring. Denna investering i att göra människor medvetna om att deras produkt existerar förväntas ge resultat. Resultaten får inte vara i direkt vinst, men starka varumärken ofta leda till att företag som har en lätt tid att få godkänt för lån för att upprätthålla och expandera verksamheten ytterligare. Dessutom, är ett starkt varumärke är mycket sannolikt att öka produktens värde i framtiden. Eftersom produkten hamnar i en fas där det redan vara ett vanligt hushåll ord, kan företagen höja det ekonomiska värdet eller ett värde av produkten, och ändå förvänta sig att konsumenterna kommer att vara lojal. Det vanligaste exemplet är designade kläder. Folk kommer alltid att vara villiga att punga ut pengar som når höga himlen bara för att få designkläder.

Marknadsföringen av dessa märkeskläder har något att göra med hur det var annonseras. Det är säkert en tung investering för konstnärer och aktörer som stödjer de produkten i flera månader. Flyers och skyltar också läggs kostnader, lägg till att TV-och radioreklam och saluföringsföretag gjort i gallerior med produktens utseende endorser. Som ett resultat, är varumärket förknippas med klassen. Och varumärket ROI är mer än vad som faktiskt spenderas i de genomförda marknadsföringsstrategier.

När ett varumärke har byggt trovärdighet, är varumärket ROI säkert att följa. Under de många år framöver, kommer det inte vara lätt att radera namnet ur folks medvetande. Den enkla namnet på produkten i sig kommer att ringa en klocka i människors sinnen att det är vad deras pengar är värt. Först då kan ett företag säga att målet om varumärket ROI har uppnåtts.