jargong i affärer förändringsledning

En av de potentiella fallgropar i något yrke är utvecklingen av jargong. Vissa jargongen kan vara användbart. Till exempel akronymer (om de används klokt) är en typ av jargong som kan tillhandahålla en användbar förkortning för annars besvärliga fraser. Men ibland jargongen kan vara oerhört kontraproduktivt är en given term har mer än en betydelse inom samma område. Detta är ett problem som finns inom verksamheten förändringsarbete.

Det ironiska är att termen “change management” i sig är den bit av jargong som orsakar problemet. Detta är begrepp som har flera, ibland tangerar, definitioner tillämpas på den. Här är ett exempel på en giltig definition av förändringsarbete. Förändringsarbete är studiet av hur man gör förändring i en organisation. Detta är tänkt som en proaktiv definition av förändringsarbete med fokus på att skapa förändring. Det verkar nästan självklar definition. Ändå utgör inte detta den allmänt accepterade uppfattningen om vad “change management” betyder på fältet.

Den rådande definition bland Business Change Management proffs för termen “change management” är den definition som IT-personal ge till “change management.” Detta till stor del innebär att hantera förändringar i mjukvaruprojekt, produktlanseringar och begärde ändringar i program eller system. Trots den rådande attityden angående begreppet omfattar IT definitionen av “change management” ingalunda hela omfattningen av vad som sker under parollen “change management.”

Business förändringsarbete kan innefatta en del av IT-change management eftersom så många affärer förändringar medför ändringar i program och system. Det finns dock fortfarande ändra förvaltningsuppgifter som ska utföras som faller utanför ramen för IT. När förändringar sker finns processer och arbetsbeskrivningar som behöver ändras, göras HR justeringar för att återspegla nya färdigheter eller ansvar, eller utbildning som ska planeras. Dessa uppgifter faller alla under termen “change management.” Som sådan, är det bäst att se till att alla är på samma sida när det gäller begreppet “change management.”