hur man handskas med besvärliga människor och stress – med förståelse för att hantera besvärliga människor

Hur man handskas med besvärliga människor? Arbeta ut hur man handskas med besvärliga människor kan vara så stressigt. Dessa besvärliga människor kan vara frustrerande, irriterande och ofta bara vanlig ansträngande. Hur de agerar, beter sig och reagerar till dig kan orsaka stor stress. Så vad gör du när du handskas med besvärliga människor eller en svår person och det orsakar stress?

kraften i förståelsen av att hantera besvärliga människor

Bland de många tekniker som jag diskuterar i min befattning med härligt besvärliga människor workshops är en extremt kraftfull teknik som sällan används, men kan vara mycket effektivt.

Så låt oss ta en närmare titt på denna teknik. Det är viktigt att inse att när du förstår något, när man förstår orsakerna till något du minska din stress och kraften att stress kan ha över dig. Till exempel, ta en bit av elektrisk utrustning, om du inte förstår hur man använder det, kan det vara mycket stressande. Om du lär dig nog att förstå hur man använder det då utrustningen blir mycket mindre påfrestande för dig.

stress och hur man handskas med besvärliga människor

Nu människor är naturligtvis mycket mer komplicerad än en del av utrustningen, men det samma gäller med besvärliga människor och minska din stress. Ökad förståelse kan minska din stress och öppnar upp möjligheter för att hantera den stressiga situationen.

syftet att förstå en svår person

Så när du handskas med besvärliga människor alltid försöka använda denna kraftfulla teknik. Försök först att få lite förståelse för den personen och varför de beter sig på det sättet, innan du försöker att förstå. Prova och se det från den andra sidan, försöka kliva in i sina skor om du möjligen kan och sikta först förstå dem innan du förväntar dem att förstå dig. Om du kan få en förståelse för varför en person agerar på ett visst sätt, så har du nu mer makt och kontroll över hur du reagerar, reagera och ta itu med den svåra personen.

Det handlar inte alltid om dig

Ofta kan det verkligen ha lite att göra med dig. Deras svar relaterar ofta till andra upplevelser i sitt liv som nu förknippas med dig. Detta är en process som ofta kallas deplacement. Det är där personen förtränger sina känslor och reaktioner från andra situationer och andra människor på till dig. När du har möjlighet att ta reda på och förstå från den andra personen skälen för hur de beter sig på det sättet då dina egna stressreaktioner och svar förändring. Du har nu en inblick som kan styra hur du svarar på dem i framtiden.

ett ord till de vise om hantering av besvärliga människor

Men ett ord till de vise om att försöka förstå andra människor. Ibland är det inte lätt eller möjligt att komma under ytan för att förstå varför någon beter sig på ett visst sätt. Människor är komplexa och deras orsaker är ofta begravda långt under ytan. Ibland måste man acceptera att denna förståelse kan förbli dolda inte bara från dig men ibland också från dem.

ditt mål att hantera besvärliga människor

Men alltid börja med denna teknik i åtanke och göra den till en av dina mål i hur man handskas med besvärliga människor att alltid först försöka förstå innan de förstod.

Nu finns det många fler idéer som jag skulle vilja dela med i min FREE snabb läsa boken om hur man handskas med besvärliga människor: 17 Idéer om att hantera besvärliga människor. Jag inbjuder dig att ladda ner den från min hemsida just nu.