hur forskare förbättra kundservicen

Forskare är de hemliga eller anonyma shoppare anlitas av företag. Dessa shoppare utvärdera anställdas beteende, produktivitet och kund service färdigheter som mottagits vid en viss butik, serviceföretag eller hotell.

När en anställd är medveten om att utvärderas de skulle agera annorlunda än i en normal situation. Den anställda känsla av stolthet, anställningstrygghet, och önskan att behaga spela en viktig roll i hur en arbetstagare reagerar när de vet att de övervakas. Anställda åtgärder är ofta att finna mer gynnsam när de vet att de efterlevs.

En professionell shopper eller forskaren är anställd för att i hemlighet utvärdera produkter, tjänster, medarbetarnas prestation och kundnöjdhet. Forskaren kommer in i anläggningen som en typisk kund. De anställda är inte varnade de kommer att övervakas. Den shopper rapporterar attityd, beteende och färdigheter de observerar från anställda kundservice. Den shopper påpekat, kritik och rapporterar effektiviteten eller dålig kvalitet de fått.

Normalt en forskare samverkar med de anställda på deras prestanda enligt en uppsättning förutbestämda faktorer. Arbetstagaren har ingen kunskap de håller på att utvärderas. Anställa dessa anonyma shoppare är ett allt gynnsammare sätt att utvärdera anställda. Den shopper observerar hur snabbt en anställd svarar på kundens klagomål, om de ger bra lösningar och fà ¶ rslag, städning av butiken, reaktioner på andra kunder. Den shopper är uppmärksam och tar detaljerade anteckningar om omgivningen och personal. De skickar sedan en fullständig rapport till klienten. Dessa rapporter är objektiv kommer från någon annan än ledningen eller administration. De observationer av shoppare låta företagets ägare för att få en bild av de anställdas handlingar och beteenden i en realtid situation.

Den hemliga forskaren kan hyras för att hjälpa företag att identifiera högkvalitativa tjänster och anställda. Det är viktigt för ett företag att veta vem som tillhandahåller utmärkt service till sina kunder.

Företagen anställer en hemlig forskare att utvärdera gästservice i många typer av företag. Butiker och restauranger kan förbättra kvaliteten och svarstid på deras tjänst. Hotell anlita shoppare att mäta gäst tillfredsställelse och kundupplevelse att öka uthyrningsgraden och gäst lojalitet. Varje shopper program är skräddarsydda för varje tjänst, butik eller företag.

Shopper Resultaten ger dig en inblick i en vanlig kundupplevelse och tillfredsställelse. Professionalism, kund uppföljning, säljteknik och andra färdigheter examineras under butiken. Med detaljerad feedback om positiva och negativa aspekter av kundservice ger företag möjlighet att växa och behålla lojala kunder.

Kundservice är den främsta prioriteringen i företagen och bör vara att personal som svarar telefoner, hantera kunder och leverantörer på något sätt. Kunder som inte är nöjda med din tjänst kommer ofta inte klaga till din personal. De slutar helt enkelt använda dina tjänster.

Typiskt en persons önskan att behaga andra motiverar sina handlingar. Veta de övervakas, anonymt eller inte, personalen utför ärligt och hövligt. Om de vet att de håller på att utvärderas, de har ett behov av att prestera bättre. Belöningen för dessa åtgärder är anställningstrygghet, önskan att behaga sina överordnade och kamrater och acceptans.

Anställa en hemlig forskare att övervaka kundservice gör många företag att förbättra personalens beteende, svarstider och lönsamhet. Att ha bra service är avgörande för framgång i alla företag.