fem sätt att använda ett möte

1) Bestäm en persons förmåga att planera. Har den person som kallade mötet ett tydligt mål och en särskild plan för att uppnå det. Människor som, inser värdet av preparatet och kan vara betrodd med större projekt.

2) Mät lagarbete. Hur deltagarna arbetar tillsammans? Gör de metodiska framsteg mot ett avtal, beslut eller lösning? Är de mer kvalificerade deltagare att hjälpa andra? Är gruppen arbetar mot ett resultat som gagnar alla? Personer som arbetar som ett team bidrar mer till produktiviteten.

3) Demonstrera kommunikation. Hur väl deltagarna uttrycka sina idéer? Pratar de tydligt? Och de betalar uppmärksamhet när andra talar? Människor som kommunicerar väl undvika problem såsom missförstånd och argument.

4) Bestäm hur folk tänker. Är deltagarna med idéer som logiskt följer vad den sista personen sa? Hur innovativ, praktisk, eller användbara är idéerna? Är folk fokuserade på detaljer eller stora projekt? Är de fokuserade på vad som hände eller på vad som händer härnäst? Visst folk tänker annorlunda, och detta hjälper dig att följa sina styrkor.

5) Följ etik. Vilka är deltagarna föreslår? Vilka värderingar avslöjas av deras förslag? Vilken typ av åtgärder beundrar de? Vad stöder de och vad gör de motsätter? Hur mycket respekt har deltagarna visar för varandra? God etik håller ett företag på den högra sidan av bra.