EMEA ledarskap outlook – ser framåt med uppmätt optimism

Om 2009 var ett år världsekonomin snarare skulle glömma, ger 2010 uppmätt optimism för företagens tillväxt i Europa, Mellanöstern och Afrika. Förbättrad hantering av förtroendet för den globala ekonomin, utsikterna för högre bolagsvinster och mer svävande (men fortfarande något stressad) kreditmarknaderna verkar sannolikt att bemyndiga ombyggnaden av organisatoriska tillgångar och planer tvingas överges i utmanande dagarna av vad som har kallats “The Great recession. ”

Företag i hela EMEA-regionen in det nya året, dock med tätare utgifter och riskkontroll management, betydande arbetskraft och ledning utmaningar ledarskap, hårdare konkurrens, mer statlig reglering och, kanske den största utmaningen av alla, kvardröjande osäkerhet om var bäst att investera dyrbar kapitalet.

Välkommen till “The New Normal” ett näringsliv mer pressade av globala problem så stor som den globala uppvärmningen, framtiden för modern sjukvård, och långvariga sociala orättvisor och allt kantats av volatila råvarupriser, stagnerande löner, arbetskraft missnöje och svaga exportmarknader.

Med denna nya och speciellt flytande affärsdynamiska forma affärsbeslut från Stockholm och Tel Aviv till Moskva och Kapstaden, konsumenter och investerare väntar likadana fler signaler om ekonomisk styrka, medan arbetsgivarna fortfarande undrar om recessionen verkligen är över. Vad som står klart är att nästan alla företag i EMEA-regionen är magrare än det var bara för ett år sedan, och kanske smartare för att ha överlevt en torrent av ekonomiska hinder på vägen tillbaka till framtiden proffsiga affärsplanering.

Det faktum att fler av dem planerar och investerar och anställer för framtiden idag bådar gott för en regional ekonomisk återhämtning och en återgång till tillväxt och vinstintresse, om än i mindre, långsammare skala än har setts i en inte alltför- avlägset förflutet.

EMEA regionen är redo för bättre tider under 2010, men kritiska utmaningar återstår. I lugnet efter stormen för ett världsomfattande ekonomiska störningen och en av de svåraste nedgångar, industriledare är försiktigt optimistiska som de ser fram emot det dubbla löfte om bättre ekonomiska tider och tillväxt.