din guide till flygbolaget KPI

Flygbranschen överrepresenterade involverad med otaliga problem och utmaningar. Det finns tillfällen när flygbolaget chefer måste drastiskt avbryta en flygning, vilket leder till en pöbel av arga och oroliga passagerare. Ofta är dessa scenarier leder till krångel med återbetalning flygbiljetter och ibland långvariga sår, såsom en minskning av antalet passagerare. Utmaningarna varierar från små bekymmer till allvarliga frågor flyg säkerhetsfrågor. Om dessa lämnas obemärkt, dessa kunde snö boll i ett gigantiskt problem. När hantera ett flygbolag, oavsett på vilken nivå eller avdelning, måste noggrann planering införas, särskilt med införlivandet av ett performance management-system. Det är då ett måste för att förstå flygbolaget KPI eller nyckeltal.

KPI eller nyckeltal är viktiga för ett flygbolag prestation ledningssystem. Tänk på det som kula för en pistol, luft för däck, och bränsle för bilmotorer. Utan dessa indikatorer, är det fullständigt omöjligt för chefer att granska och utvärdera hur effektivt företagets strategier. Dessutom, utan indikatorer är det också omöjligt att komma med kloka och effektiva beslut. KPI är generiska: de alla ser likadana ut och de gäller för de flesta typer av företag. Det finns dock undantag för ett flygbolag operation. Därför måste de viktigaste nyckeltalen för sådana organisationer kan anpassas. I allmänhet är de indikatorer för att hantera prestanda flygbolag kategoriseras i fyra: service-indikatorer och operativ flygtrafik, kundperspektiv och finansiellt perspektiv.

Service indikatorer är en parameter som används för att hantera prestanda flygbolag som vanligtvis behandlar serviceorienterade verksamheter. Det primära målet att utvärdera dessa aktiviteter är att få ett bra grepp om hur varje anställd i departementet tjänsten gör. Dessutom kommer det att ge cheferna idén om hur ny utrustning och anläggningar förbättra servicen och slutligen försäljning. En ökning eller minskning av antalet belagda platser betyder något och bör kräva omedelbara åtgärder. Tillskottet av nya leverantörer och samarbetspartners kan också översätta till en hälsosam tjänst.

Flygverksamheten, å andra sidan, har något att göra med flygbolagens operativa aspekter, såsom antalet passagerare per flygning, antalet flygningar per dag, antalet flygningar under obehagliga väder, flygplan utnyttjande och tillgänglig tid för att flyga. Färre flygningar och fler passagerare skulle innebära en uppgradering, utbyte eller tillsats av flygplan.

Kundperspektiv indikatorer innebär vanligtvis passagerare i utvärderingsprocessen. Merparten av tiden, får de undersökningar, utvärdering eller återkoppling blanketter som skall fyllas ut. Passagerare frågade om deras perspektiv på hur besättningen hanterar dem, deras bagage, sina förfrågningar, avgifter flyg, måltider, och även under säkerhetskontrollen. Fler klagomål än beröm, naturligtvis, bör vara tillräckligt alarmerande för att förändra eller förbättra något fel i tjänsten.

Finansiella perspektiv, där finansiella chefer oftast involverade, är åtgärder som används för att veta om medlen fördelas och används på rätt sätt. Parametrarna omfattar bränslekostnader, vinster, kostnader och intäkter. Ett negativt resultat bör vara en anledning till ytterligare utredning och omedelbara åtgärder.

Service indikatorer, flygverksamhet, kundperspektiv och budgetplanen – dessa är de fyra viktiga flygbolaget KPI eller nyckeltal som chefer bör alltid tänka på när hanteringen av företagets resultat. Om det finns andra frågor som behövs för att inkluderas då nya indikatorer bör vara tidsbundna, pålitliga, genomförbara, mätbara och specifika.