coaching och mentorskap på arbetsplatsen motivation

Oavsett om du arbetar ensam, med andra eller som en lagledare, är arbetsplats motivation avgörande för framgång. Uppgifter som du behöver för att utföra genomförs snabbare och mer effektivt när du är motiverad. Utan den kommer du att ha en trög företag eller en som lamslagits. I coaching och mentorskap följande motivation tips kommer att användas för att hålla verksamheten igång.

Innan du börjar, se till att du förstår vad som motiverar dig, dina kollegor eller personal. Detta är det första steget i att ta kontroll och att kunna direkta beslut och åtgärder så att du uppnår målen.

För varje projekt du startar följ dessa enkla steg:

Ett. Känn ditt mål

Det är viktigt att du och alla medarbetare förstår exakt vad du arbetar mot. Se till att du har en mycket tydlig idé och vision för ditt företag mål, och gör det mycket specifika. Detta måste göras klart för alla som arbetar med projektet. Utan denna förståelse kommer det att bli svårt att uppnå det.

2. Vet dina skäl

Vilka är dina skäl för att nå detta mål? Om du inte har en mycket bra anledning, kommer du inte att bli motiverad. Om du arbetar ensam dina skäl kan vara personlig, men för dina kollegor, behöver din förståelse för vad som motiverar dem att komma in här. Denna förståelse kommer att hjälpa dig att skapa kraftfulla drivkrafter för vem du arbetar med. De måste förstå varför företag behöver för att nå detta mål, och hur det påverkar dem.

Tre. Känn din strategi

Efter att ha följt de två första stegen, kommer motivationen som skapas hjälper dig att skapa kraftfulla strategier för att uppnå målet, och de som arbetar med att du kommer att kunna bidra med värdefulla idéer eftersom de har en anledning till att göra så. När du har utvecklat en stark handlingsplan, måste du ange detta tydligt och sprida den till alla inblandade, med varje persons roll tydligt.

4. granska

För att upprätthålla motivationen, se till att dina mål regelbundet granskas av dig själv och alla andra. Kontrollera att din handlingsplan fungerar, och göra de anpassningar som krävs för att målet eller strategi för att se till att du bor på uppgiften.

Arbetsplats motivation, ensam eller tillsammans med andra, bygger på dessa steg. Dessa grundläggande coaching och mentorskap tips motivation kommer att dramatiskt förbättra resultaten av dina handlingar och att tillfredsställa dina prestationer. Det kommer också att skapa mer delaktighet och syfte i någon personal du har. Gå vidare och lycka till!