Business Health checks_

Föreställningen kallas kontroller affärer hälsa har alltid funnits, men kanske vid många tillfällen inte har formellt kallas och insåg som en fullfjädrad verksamhet. Organisationer har internt övervakade projektet flöden, kontrolleras en hel del står för business konsekvens och genomförde olika andra kontrollresultat roller, utan att inse att det var en del av ett företag hälsokontroll. Men vad som saknades var den gemensamma ansträngningen av hela verksamheten.

Business hälsokontroller är en bred inblick i ett existerande företag att fungera mönster. Detta kommer analyserar de olika delprocesser som syftar till att utvärdera installationen och därigenom identifiera möjligheter, vilket skulle kunna bidra till att förbättra på den totala prestandan effektivitet och effektivitet i verksamheten.

Om innebörden verkar vara en komplicerad inkapsling av kanske en rutin jobb du har gjort dagligen, och sedan ärligt fråga dig själv en enkel fråga. När var sista gången du helt omdömet varje aspekt av din setup? En månad kanske … eller faktiskt mer än så? Också medan frasering svaret, minns uttrycket “helt”, eftersom det är viktigt. När det var sista gången du kontrollerat verksamheten, var det en omfattande undersökning som omfattar allt som finns för att hjälpa dig att generera eller exekvera företag? Om du faktiskt inte kan minnas när verksamheten granskas noga, oroa dig inte eftersom du är inte ensam.

På det hela taget, med människor som fokuserar på stegen av prestation, det finns en minskande mängd timmar kvar för en intern kontroll av verksamheten. Och även om uppgiften sköts, mer än ofta, är några hörn kvar orörd på grund av att säga “senare” eller “inte viktigt” eller “det här en död fil.” Även kontrollerna är föremål för en odefinierad fördomar, vilket återigen slår i syfte att genomföra en omfattande kontroll affärer hälsa.

Business hälsokontroller är en intern undersökning process, åtagit sig att lägga ut sannolika brister i verksamheten som påverkar den övergripande funktion mönstret. I linje med målet, börjar hälsokontrollen genom att hitta relevanta svar på en fördefinierad enkät. Detta frågeformulär innehåller ämnen som den strukturella mönster, interna rutiner kommunikation, projekt anpassning vis-à-vis företagets övergripande mål, deadline orientering, ny process forskning och innovation, teknik, konkurrens, anställda och mer. Listan är en detaljerad en, som lämpligen berör alla aspekter av verksamheten. Baserat på de resultat som genereras från analysen, hjälper ett typiskt företag hälsokontroll för att förstå branschens normer och måttstockar prestanda följt av skapandet av en plan för att uppfylla tillväxt och för att räkna ut de områden som kräver stöd.

Företagen är nödvändig och därför bör de vårdas och behandlas med respekt, eftersom även små standardinställningar kan transformera till allvarliga konsekvenser. Med detta i åtanke, bör verksamheten hälsokontroller utföras på en regelbunden basis. Däremot kan ett religiöst engagemang för denna uppgift inte vara möjlig inom ett företag, så skulle lägga ut uppgiften hälsokontroll till ett etablerat företag bli nästa bästa tillvägagångssättet.
Det finns flera företag att välja mellan när det gäller att utföra kontroller affärer hälsa. Som en allmän vägledning, fråga dig själv: gör de föreslår att genomföra flitiga uppgift kontroller affärer hälsa på din räkning, de är väl erfarenhet av Office of Government Commerce (OGC) Best Practice metoder, de är utrustade så noga analyserar verksamheten fungerar mönster i linje med branschens normer, fastställda målen och föreslår därför en optimal kurs för verksamheten, är verksamheten hälsokontroll tjänster en omfattande bedömning övning, vilket inbegriper relevanta check fasetter? Om du har svarat “ja” på alla frågor, så har du hittat det företag som bäst kommer att utföra dina checkar affärer hälsa.