betydelsen av olje mätetal för raffinering företag

KPI eller nyckeltal, styrkort, inte låter dessa termer bekant för dig? Naturligtvis är dessa olika metoder för att mäta effektiviteten i oljeraffinering företaget. Men det finns en typ av mätsystem som sakta har blivit mainstream inom verksamhetsstyrning. Systemet kallas oljan statistik. Precis som tidigare nämnts, oljeraffinering mått är också indikatorer på bra eller dålig prestanda, med fokus på områden som produktutveckling SÄLJBARHET, bransch skalbarhet och struktur, avkastning och soliditet. Men till skillnad styrkort och nyckeltal, täcker de mätetal områden som inte ens syns till slutkonsumenterna. Läs mer om de mätetal för företagen oljeraffinering.

Med varierande potentiella indikatorer som kan hittas i ett oljeraffinaderi dagliga verksamhet, är de aspekter som omfattas av statistik i allmänhet kategoriseras i två. Dessa är de icke-monetära mått och de monetära mått. Som namnet antyder, koncentrerar monetära mått på områden där finansiering är främst inblandade. Innan, serverar ett lands guldreserv som sin markör för ekonomiska ställning. Idag, däremot, spelar ett lands oljereserv en betydande del, inte bara i sin, finanspolitisk stabilitet, men också på dess rikedom inflytande till andra länder. I själva verket har världen idag sett en överföring av makten från land till land genom oljetillgångar. Monetär statistik, därför betecknar rikedom ställningen för företaget och dess land på den globala marknaden.

De icke-monetära mått är områden i en oljeraffinering företag där riskerna i politisk stabilitet och kostnader för militärt skydd sätts på prov. Även om det är sant att ett lands oljetillgångar bestämma dess internationella ekonomiska läget, måste de risker och kostnader i militära och politiska aspekter också beaktas. Naturligtvis, eftersom den ekonomiska makten i ett land ökar, så skall också riskerna för terroristangrepp. Landet blir avundsjuka på varandra. Därför är de flesta länder inte avslöja fakta om hur raffinerade deras produkter är, eftersom högförädlade produkter översätter till högt ekonomiskt värde. USA, två decennier sedan, spenderar miljarder på att skydda sina oljetillgångar i Mellanöstern. Kostnaderna var dock främst inriktade på militärt skydd och inte ens täcka faktiska underhållskostnader för anläggningar för oljeraffinering. Icke-monetära mått, då, berättar om ett oljebolag är stabilt eller inte baserat på de risker och kostnader för skydd dess verksamhet medför.

Bortsett från dessa monetära och icke-monetära aspekter, är måtten för ett oljeraffinering företaget också i hög grad gäller för lönsamheten, miljösäkerhet och affärsnytta. Marknaden tillgängligheten bör ingå som en av indikatorerna eftersom det berättar om oljeraffinering operationen är genomförbar eller inte. Tillgängligheten av marknaden innebär överenskommelser om export och import processer. Därför, om det är möjligt att importera och exportera olja är smal på en viss marknad, då är det inte värt att köra ett oljeraffinaderi. Miljösäkerhet stavar också framgång för företaget. Ju mer riskfylld dess funktion är att miljön, desto mer sannolikt kommer att förlora kunder.

Dessa indikatorer är dock bara en bit paj. Det finns fortfarande många områden som måste beaktas, men du får idén, att sätta en olja mätsystem för din raffinaderiet kommer att ge dig en fördel och större värde, inte bara för din marknad, men också i den globala olje-arenan.