använder styrkort för att uppnå hr mål

Alla de organisationer som finns i näringslivet har sin egen uppsättning av mål och syften som de vill uppnå. Dessa mål kan både vara kortsiktig eller långsiktig, beroende på deras natur om hur de skulle uppnås och hur genomförbart deras prestation skulle vara. Dessa organisationer har sina egna avdelningar som hanterar olika funktioner att fylla olika syften. Och i sin tur dessa avdelningar har sin egen uppsättning av mål som de vill uppnå också. Verkligen, vad avdelningen i din organisation kommer inte med mål att uppnå? Sådant är tillståndet i HR-avdelningen av befintliga företag – och dessa HR-mål måste genomföras effektivt. När allt är en av HR-avdelningens huvudsakliga syften att anställa rätt uppsättning människor att utföra verksamheten i organisationen i sin helhet. Lägg till det faktum att HR-avdelningen är ansvarig för skapandet av en attraktiv och rimliga ersättningsnivåer och förmånspaket för sina anställda! Det är självklart att HR-avdelningen måste undersöka sitt tillstånd av produktivitet och effektivitet samt – att kontrollera om de fortfarande är i drift i enlighet med de behov som organisationen själv.

Så, hur HR-avdelningen att nå sina mål? Det finns faktiskt flera sätt att göra detta, men ett effektivt sätt är att utveckla HR styrkort. Nu, du säkert måste ha hört talas om det balanserade styrkort som har gjort vågor i företags inställning. Den typiska styrkort innehåller mått eller mätbara nyckeltal som du använder för att bedöma det nuvarande utförandet av en viss avdelning. Detta resultat är sedan ställs mot den projekterade prestanda som bolaget ser framför sig för sig själv. Därmed kan företaget mäta då hur långt det är från där den vill vara nu och i framtiden.

Så, vad ska statistik du sedan använda för att avgöra hur långt din HR-avdelningen är att uppnå sina mål? Dessa mått skulle skilja sig från en HR-avdelning till en annan, naturligtvis, med tanke på att de mål som skall uppnås skulle variera också. Ändå hjälper det att ha en bit av gemensamhet, till viss del. Här är exempel på mått som idag används av de flesta HR-avdelningar.

Workforce framgång

Hur framgångsrik är medlemmarna i din arbetskraft i deras arbete och bidrag till att uppnå organisatoriska mål och syften? Alla HR-avdelningen skulle vilja framgång för sin arbetskraft inom detta område så detta bör ingå som en variabel.

HR uppriktning

Hur effektiv är din HR avdelningens genomförda metoder? Är dessa metoder anpassas i enlighet med företagens strategier? Anpassningen är ett måste här eftersom HR-avdelningen arbetar mot företagets övergripande mål, trots allt.

HR kostnader

Ja, har din HR-avdelningen för att undersöka de kostnader den ådrar sig liksom. Varje ny hyra är en investering på den del av företaget. Detsamma gäller för varje utbildningsprogram tillhandahålls, de resurser och förnödenheter som uppkommit under träning, och så många fler. Dessa kostnader är investeringar så din HR-avdelningen har att bestämma de värdiga investeringar från de värdelösa sådana.

Med tanke på dessa mått som din guide, har du nu grunderna för att skapa din egen HR styrkort. Bläddra online för fler styrkort för att guida dig genom processen och du kommer väl vara på väg i riktning mot HR mål – och företagets mål – i det långa loppet.