4 Killer affärsplanering problem … och hur att neutralisera dem

Business planering är en av de mest kritiska stegen till online eller offline verksamhet framgång. Det är så mycket lättare att arbeta från en väl underbyggd och väl utformade plan, när man kör ett företag, än det är att arbeta utan riktning. När du arbetar från luften, utan någon vägledning eller känsla av riktning, blir du blåst med vinden. Du går vilse i ett hav av problem. Man blir överväldigad, överarbetad, stressad, och roderlöst. Du är i denna svacka. Snälla, inte sätta detta på dig själv!

När du har en bra Busines plan du kan följa den för att nå ditt livs drömmar. Du kan ändra den som du arbetar från det så att din plan är fortfarande relevant vid alla tidpunkter. En affärsplan är vägen kartan för att dina vildaste ekonomiska ambitioner. Desto större anledning till varför du bör betala omsorgsfull uppmärksamhet till dess framställning.

En affärs planen är ett strategiskt dokument som manifesterar principen om att tänka innan de agerar. Som ett strategiskt dokument den information den långsiktiga planen som ska följas, som omfattar en period på 3-5 år. En affärsplan är också ett taktiskt dokument att det är bäst byggda på en detaljerad nivå som gör prognoserna någorlunda korrekt under det första året.

Ändå förbereder en affärsplan är ingen enkel sak eftersom det inte bara räcker att ha en plan. Du måste ha en tillförlitlig och realistisk plan som bygger på både strategi och taktik, eller på både koncept och pragmatik.

Många hinder står i vägen för att bygga en affärsplan, och denna artikel diskuterar fyra av dem … är osäker på hur man ska genomföra en plan, underlåtenhet att erkänna behovet av regelbundna uppdateringar, okunnighet av produktplanering, och okunskap om marknadsföring planering. Artikeln föreslår också lösningar på dessa och andra affärsproblem planering.

genomförande

Vad är implementering? Varför måste vi genomföra en affärsplan? Hur genomför vi det? Genomförandet är processen att agera på ett plan. Vi följer den och tillämpa sina resultat, medan du tittar på företagsklimatet för några betydande förändringar. När det sker förändringar vi tar hänsyn till dem genom att ändra planen. Om förändringarna är små vi bara göra taktiska förändringar. Om de är stora vi gör strategiska förändringar.

Det är en sak att planera, men det är en helt annan sak att genomföra planen för att uppnå önskat resultat. För att lyckas måste vi vara disciplinerad med bibehållen flexibilitet. Vi måste också vara objektiv i våra bedömningar, så att vi kan noggrant följa utvecklingen, och vi måste vara hänsynslös i att korrigera avvikande beteende. Ibland innebär plundrar inkompetenta personal och anställa bättre. Vi skall behandla andra genomförandefrågor senare.

uppdateringar

Varför måste vi uppdatera en affärsplan? En plan måste alltid vara up-to-date om det är att vara relevant. Du vill inte följa en föråldrad plan eller det kommer att leda din verksamhet vilse. En uppdaterad plan är en som reagerar på miljöförändringar genom att lyssna efter sådana ändringar och använda dem för att anpassa sina metoder.

Behovet av att hålla en plan relevant betyder att vi måste bedriva verksamhet planerar varje år. Planen ska omfatta en 3-5 års period för att införliva strategiska element. Men vad är detaljerna bakom uppdatera en affärsplan? Vi ska diskutera detta senare.

produktplan

Ett företag säljer produkter för att tjäna pengar. Som sådan måste bedriva produktutveckling eller förvärv. Vad är en produkt plan? Varför behöver vi en produkt plan? Hur utvecklar vi en produkt plan? Hur genomför vi en produkt plan? Vi ska ta itu med dessa frågor inom kort.

marknadsplan

Marknadsföring handlar om att föra kunder till ditt företag. Utan kunder ditt företag inte kan överleva. Du kan inte få kunder om de inte gillar dina produkter eller tjänster. Därför produktplanering måste drivas av marknadsmässiga överväganden.

Först bestämmer du vad dina potentiella kunder vill ha och sedan ge det till dem i form av varor eller tjänster. Men vad är en marknadsplan? Varför behöver vi en marknadsplan? Och hur ska vi utveckla en marknadsplan? Dessa frågor kommer att behandlas inom kort.

Nu låt oss vända oss till svaren på denna och andra frågor som nämns ovan … Tyvärr har vi inte tillräckligt med utrymme i den här artikeln för att ta itu med de ovan nämnda frågorna. Så vi har förberett en speciell sida med alla de svar du behöver. Innan hänvisar dig till den sidan låt oss först sammanfatta vad vi har gjort här.

slutkommentarer

Denna artikel har diskuterat ett antal viktiga problem som du ställs inför när du försöker bygga en affärsplan. Problemen inkluderar …

Ett. Din brist på skicklighet i att genomföra en affärsplan.

2. Din oförmåga att inse behovet av regelbundna uppdateringar.

Tre. Din okunnighet om produktplanering.

4. Du okunskap om marknadsföring planering.

Artikeln pekar också på de lösningar som du måste vidta för att lösa dessa problem. Länken till dessa lösningar ges nedan.